Security Operations Centre (SOC)

De ypperste software og intelligens funksjoner for en svært fleksibel tjeneste
som kan skaleres opp og ned med behovene til din virksomhet.

Hva er

Security Operations Centre?

CyberFoundry Security Operations Center (SOC) er et anlegg som huser en
informasjonssikkerhetsgruppe som er ansvarlig for kontinuerlig overvåking
og analyse av en organisasjons sikkerhet.

CyberFoundry Security Operations Center (SOC) er et anlegg som huser en informasjonssikkerhetsgruppe som er ansvarlig for kontinuerlig overvåking og analyse av en organisasjons sikkerhet.

Hva overvåkes av

Security Operations Centre?

CyberFoundry Security Operations Center overvåker og analyserer
uregelmessig aktivitet som kan tyde på en sikkerhetshendelse eller
kompromiss på viktige områder som:

CyberFoundry Security Operations Center overvåker og analyserer uregelmessig aktivitet som kan tyde på en sikkerhetshendelse eller kompromiss på viktige områder som:

Hva er

Distribusjonsmodellene?

CyberFoundry Security Operations Center (SOC) kan distribueres enten
ved å benytte den tradisjonelle sentraliserte modellen, som utnytter sikre
overvåkingsagenter og trekker data tilbake til SOC.
Eller en vSOC-modell som regionalt utnytter mulighetene til private
eller offentlige skyer på kundens premisser.

CyberFoundry Security Operations Center (SOC) kan distribueres enten ved å benytte den tradisjonelle sentraliserte modellen, som utnytter sikre overvåkingsagenter og trekker data tilbake til SOC. Eller en vSOC-modell som regionalt utnytter mulighetene til private eller offentlige skyer på kundens premisser.

* I en vSOC modell, utelukker ingen data kundens sky-distrubusjon.

TRADISJONELL SOC MODELL

 • Multi Tenant Security Operations Centre
 • 24/7 x 365 tilgjengelighet
 • Global region
 • Integrert med Amazon Web Services og Microsoft Azure
 • Distribueres til enhver privat sky eller en “on-premise” infrastruktur.
 • Fullstendig og avansert kryptering av data overføring

VIRTUELL SOC MODELL

 • Multi customer single tenant virtual SOC
 • 24/7 x 365 tilgjengelighet
 • Regional distribusjon og analyse
 • Integrert med Amazon Web Services og Microsoft Azure
 • Distribueres til enhver privat sky eller “on-premise” infrastruktur
 • Fullstendig og avansert kryptering av dataoverføring